جک کابینتمحصولات

جک های پمپی و مکانیزمهای بازشوی بلو

انواع جک های پمپی معمولی و آرامبند ، جک های اچ کا ، لمپ و اونتوس بلو
جک پمپی بلو ( ۶۰ نیوتن تا ۱۶۰ نیوتن) ، کد BJ
جک پمپی بلو ( ۶۰ نیوتن تا ۱۶۰ نیوتن) ، کد BJ
جک پمپی آرامبند بلو ، کد BJP
جک پمپی آرامبند بلو ، کد BJP
جک پمپی آرامبند کاوردار ، BJP(cover)
جک پمپی آرامبند کاوردار ، BJP(cover)
جک اچ کای بلو ، کد BJHK
جک اچ کای بلو ، کد BJHK
جک اچ کای فلزی بلو ، BJHZ
جک اچ کای فلزی بلو ، BJHZ
جک اونتوس بلو ، کد BJ-AV
جک لمپ بلو ، کد BJL
جک لمپ بلو ، کد BJL
جک اتوبوسی ۹۰-۶۰ بلو ، BJ60-90
جک اتوبوسی ۹۰-۶۰ بلو ، BJ60-90
جک اتوبوسی ۱۲۰-۹۰ بلو ، کد BJ90-120
جک اتوبوسی ۱۲۰-۹۰ بلو ، کد BJ90-120
جک یدکی اتوبوسی بلو ۲۵۰ نیوتن
جک یدکی اتوبوسی بلو ۲۵۰ نیوتن

انواع جک های بلو

 • جک پمپی معمولی بلو
 • جک آرام بند بلو
 • جک های اچ کا
 • جک لمپ و اونتوس بلو
 • جک پمپی آرامبند
 • جک پمپی

 • جک پمپی آرام بند

 • جک لمپ

 • جک معکوس

 • جک کاور دار

 • جک اتوبوسی

 • جک BJH

 • جک BJHZ کابینت

شاید این محصول هم برای شما جالب باشد!

ریل های سه تکه ، زیر کشو و تاندم باکس بلو

جک کابینت

The Stand-In

# 1 Cabinet Jack

“these should be in every home improvement and tool store across America!” -Chris

جستجو های بیشتر درباره جک کابینت

 • قیمت جک کابینت 100 نیوتن
 • جک کابینت 120 نیوتن
 • نصب جک کابینت
 • قیمت جک کابینت آرام بند
 • جک کابینت بالا بازشو
 • جک کابینت 300 نیوتن
 • جک کابینت ۲۰۰ نیوتندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *